EĞİTİMLERİMİZ

EĞİTİMİ TAKVİMİ


EĞİTİM TAKVİMİ
Ağustos 18-19
1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

1 SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitimlerimiz Yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmıştır.

Eğitimin Amacı:

· Yangın Eğitici Eğitmeni Unvanına Sahip Olacaksınız

· Firmalara ait çalışanlara Ücret Karşılığı yangın eğitimi ve yangın tatbikatı yaptırıp, sertifika verebilirsiniz

· Halk eğitim merkezlerinde Eğitici eğitmen olarak görev yapabilirsiniz

· Yangın Eğitici eğitimi sertifikalarınızın derecelerini yükselterek, kamu ve özel sektörde Yangın raporlama hizmetleri verebilirsiniz.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Temel Yanma ve Yangın Bilgisi
· Yanmanın tanımı
· Yanma çeşitleri (Yavaş, hızlı, kendi kendine, parlama-patlama)
· Yangının tanımı
· Yangın üçgeni
· Yangın dörtgeni
· Niteliklerine göre yangın türleri (A-B-C-D-E-F türleri)
· Yangın sebepleri (Dikkatsizlik, tedbirsizlik vs…….)
· Söndürme yöntemleri ( Soğutma, boğma, dağıtma)

Yangının nedenleri ve etkenleri
* Bilgisizlik
* Dikkatsizlik
* İhmal
* Kazalar
* Sirayet
* Sabotaj
* Kendiliğinden oluşan yangınlar
* Sigara
* Soba ve bacalar
* Elektrik
* Doğal etkenler
* Sıcak işlemler


Araç ve malzeme Bilgisi
. Kişisel koruyucu ekipmanlar (Yangına yaklaşma elbisesi, aliminize elbise, kasklar, çizme ve eldivenler)
· Hortum ve türleri
· Çeşitli türdeki lanslar (S2, S4, S8, M2, M4, M8, Nepiro, Kobra, Kumandalı,)
· Turbex ve köpük jeneratörü
· Fikrasyon
· Melanjörler
· Basınç hesapları
· Hortum patlamaları ve geçici çözümler
· Hortum köprüleri

Solunum cihazları
Solunum Cihazlarının kullanımı, özellikleri avantaj ve dezavantajları

Söndürme Maddeleri

 • Su
 • Köpük
 • Kuru kimyevi tozlar
 • Gazlı yangın söndürme sistemleri


Portatif Yangın söndürme tüpleri

 1. 6 kg kapasiteli KKT tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
  2. 5 kg kapasiteli CO2 tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi
  3. 50 kg kapasiteli FOAM tipi portatif yangın söndürme tüpünün çalışma prensibi


Yangın söndürmede kullanılan malzemeler
B tipi 110 luk
C tipi 85 lik
* Hortumların açma toplama usulleri
* Hortumların kontrol ve bakımları
* Rekorlar ve bağlantıları
* Lanslar
a- Direk lanslar
b- Sprey lanslar
c- Köpük lansları
d-Taretler
e- Kancalar
f- Melanjörler
g- Köpük lansları
h- Proportionerler
ı- Bladder tanklar
j- Su perdeleri

İkaz ve ihbar sistemleri

* Dedektörler
a- Duman dedektörleri
b- Beam dedektörleri
c- Hava örneklemeli dedektörler
d- Isı dedektörleri
e- Alev dedektörleri
f- Kıvılcım dedektörleri
g- Kombine dedektörler
h- Gaz dedektörleri
i- Karbon monoksit dedektörleri
j- Diğer dedektörler
* Alarm butonları
* Pull –Boxlar
* Deprem sensörleri
* Kameralar

Yüksek binalarda yangın sistemleri

* Asansörler
* Yangın merdivenleri
* Pompa odaları
* İtfaiye bağlantıları
* Siyam ikizleri
* Hidrantlar

Yangına müdahale yöntemleri

* Yangının duyulması, tespiti ve Yangının bildirileceği yerler
* Müdahaleden önce alınacak tedbirler ve kararlar
* Yangına yaklaşım şekli
* Duman dolu odalara giriş usulleri
* Yangın söndürme cihazlarının kullanım yöntemleri
* Yangın dolaplarının kullanılma şekilleri


Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik uygulamaları
Tahliye

* Tahliye kararı ve uygulanması
* Kat sorumluları öncüler ve artçılar
* personelin uyacağı esaslar
* Yetkili personelin görevleri
* Toplanma bölgeleri
* İtfaiye ile iş birliği
* Yangın sonrası tespitler ve raporlar

Kurtarma
* Yaralıya yaklaşım şekli ve tespit
* Yaralının kucakta taşınması
* Yaralının omuzda taşınması
* yaralının sedye ile taşınması
* Yaralının sandalye ile taşınması
* yaralının battaniye ile taşınması
* İki kişi yaralı taşıma usulleri
* Altı kişi ile yaralı taşıma
* Bel ve boyun tahtaları Boyun kelepçeleri
* Yaralı taşıma pratiği

Eğitim Süresi :45 SAAT

Eğitimi tamamlayan katılımcılara  Üniversitesi onaylı E DEVLET Kapısı’ndan erişilebilir sertifika" verilecektir.


YER: CESE AKADEMİ

Eğitim Başvurumuz Sona Ermiştir.

Ağustos 21-22
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin amacı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince;

 • hazırlanması gereken patlamadan korunma dokümanının izlenmesi,
 • denetlenmesi, güncellenmesi,
 • sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • sahaya tatbikinin değerlendirilmesi

konusunda kendini yetiştirmek ve uzmanlaşmak isteyenlerin bilgilendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Eğitimin içeriği:

 • Patlamadan korunma dokümanının sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu
 • Patlamadan korunma dokümanının izlenmesi ve denetlenmesi
 • Ex-proof malzemeler Patlayıcı alanlarda kullanılabilecek teçhizat seçimi
 • Çalışanların ve kamunun bilgilendirilmesi
 • Geçmiş kazalardan öğrenme
 • İyi uygulama örnekleri
 • Hatalı uygulamalar

(ATEKS Yönetmelikleri) 3 Gün Toplam 18 Saat

Katılımcı sayısı : 10 – 15 kişilik gruplar

Katılımcı profili : İSG Profesyonelleri, İşveren


YER: CESE AKADEMİ

Eğitim Başvurumuz Sona Ermiştir.

Ağustos 25-29
1. SVİYE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitimlerimiz Yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmıştır.

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir.

KANUN VE YÖNETMELİKLER: Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

· 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 4 a(7)

· 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

· 25786 sayılı yapı işleri yönetmeliği

· 28695 sayılı kişisel koruyucu donanım yönetmeliği

 

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

 

EĞİTİMİN KAPSAMI:

 • Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
 • Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
 • Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.

· Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları ( Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.

· Yüksekte çalışma ekipmanlarını ( Merdiven, iskele, vinç, platform vs ) bilir.

· Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları ( Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina, vs)bilir.

 • Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
 • Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
 • İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
 • Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
 • Dış cephe asansörlerini bilir.
 • Mobil yükselebilen platformları bilir.
 • Kaldırma ekipmanlarını bilir.
 • Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
 • Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
 • Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
 • Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
 • Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
 • Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
 • Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.

· 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.

· 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.

· 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.

· 28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.

Yüksekte çalışma eğitimi sonunda katılım belgesi verebilir


YER: CESE AKADEMİ

Eğitim Başvurumuz Sona Ermiştir.

DAHA FAZLASI