İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

İlkyardım Eğitici Eğitimleri ; 2 Gün Temel İlkyardım Eğitimi + 3 Gün Eğitim Becerileri Eğitimi olmak üzere toplamda 5 gün sürmektedir.

Sınav Uygulaması

Yazılı Sınav: 40 soruluk çoktan seçmeli test yapılmaktadır. Yazılı sınavdan 85 ve üstü alanlar başarılı olmaktadır.

Uygulama: İlkyardım uygulamaları yaptırılmaktadır. Uygulamadan da 85 ve üstü alanlar İlkyardım Eğitimini tamamlayarak Eğitim Becerileri Sınavına alınmaktadır.

Eğitim Becerileri Sınavı: Temel İlkyardım konularından birisinin sunumunun hazırlanarak Sınav Komisyonu’na sunulması şeklinde yapılmaktadır.

Sertifikanın Geçerlilik Süresi
Sertifika 5 yıl geçerlidir.

Sertifikanın Güncellenmesi
Sertifikanın 5 yılın sonunda güncellenmesi zorunludur. Güncelleme eğitimi en az 16 saat sürmektedir. Ancak, sertifika aldıktan sonra 5 yıl içinde 15 eğitim veren ilkyardım eğitmenlerinin sertifikaları Müdürlük tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Neden İlkyardım Eğitici Eğitimi Sertifikası Alınmalı?

Sürücü kurslarında ve ilkyardım eğitim merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilmek için sertifika zorunludur.

Katılımcılar eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü Denetmenlerinin ve Kurumumuz Sınav Gözetmenlerinin yapacağı teorik ve uygulamalı iki aşamadan oluşan sınava alınırlar.
Sınav sonunda başarılı olan katılımcılar İlkyardım Eğitmeni olarak sertifikalandırılırlar.

İlkyardım Eğitici Eğitimi programı iki bölümden oluşmaktadır:

A-İlkyardım Eğitimi

 • Genel İlkyardım Bilgileri,
 • Temel Yaşam Desteği ve Havayolu Tıkanıklığında İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Kanamalar, Şok ve Göğüs Ağrısında İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Kırık, Çıkık, Burkulmalarda İlkyardım
 • Acil Taşıma Teknikleri,
 • Böcek Sokmaları ve Hayvan Isırıklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak, Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

B-Eğitim Becerileri Eğitimi

 • Yetişkin Eğitimi
 • İletişim Becerisi
 • Olumlu Eğitim Ortamı Oluşturma
 • Beceri Eğitimi
 • Sunum Becerisi
 • Küçük Grup Çalışması
 • Gösterim Becerisi
 • Eğitimde Yetiştiricilik
 • Görsel-İşitsel Araçları Hazırlama Ve Kullanım
 • Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Araçları

İlkyardım Eğitici Eğitim programlarına;

 • Tıp Doktorları,
 • Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları),
 • Diş Hekimleri,
 • Eczacılar,
 • Biyologlar,
 • Diş Teknikerleri,
 • Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
 • Veteriner Hekimler,
 • Paramedikler,
 • Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
 • Tıbbi Teknologlar,
 • Odyolog,
 • Sosyal Hizmet Uzmanı,
 • Emekli Sağlık Çalışanları,
 • Laborantlar,
 • Ebeler,
 • Tıbbi Sekreterler (yüksek okul mezunu olanlar),
 • Sağlık Eğitimcileri (Gevher Nesibe mezunları v.b.)

katılabilirler.