1. SEVİYE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

1. SEVİYE YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitimlerimiz Yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmıştır.

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir.

KANUN VE YÖNETMELİKLER: Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

EĞİTİMİN YASAL DAYANAĞI:

· 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 4 a(7)

· 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu

· 25786 sayılı yapı işleri yönetmeliği

· 28695 sayılı kişisel koruyucu donanım yönetmeliği

 

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

 

EĞİTİMİN KAPSAMI:

 • Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
 • Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
 • Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.

· Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları ( Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vs) bilir.

· Yüksekte çalışma ekipmanlarını ( Merdiven, iskele, vinç, platform vs ) bilir.

· Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları ( Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina, vs)bilir.

 • Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
 • Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
 • İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
 • Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
 • Dış cephe asansörlerini bilir.
 • Mobil yükselebilen platformları bilir.
 • Kaldırma ekipmanlarını bilir.
 • Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
 • Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
 • Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
 • Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
 • Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
 • Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
 • Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
 • Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
 • Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.

· 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.

· 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.

· 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir.

· 28695 sayılı yönetmelik gereği, Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir.

Yüksekte çalışma eğitimi sonunda katılım belgesi verebilir

Eğitim Gün & Saatleri : 10:00 - 18:00

Eğitim Süresi :45 SAAT

Eğitimi tamamlayan katılımcılara “Üniversite onaylı Sertifika" verilecektir.