TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

GEREKÇE

Bu eğitim 7.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenlik Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde tüm çalışanların özlük dosyasında bulunması gereken eğitime örnek olarak dizayn edilmiştir. (Mavi ve Beyaz yakalı Çalışanlar için)

HEDEF

Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

KATILIMCI SAYISI : 40 Kişi ( En Fazla )

EĞİTİM İÇERİĞİ

+ YASAL MEVZUAT VE YÖNETMELİK BİLGİSİ

– Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

– İşverenin Sorumlulukları
– Çalışanların Sorumlulukları

– İş sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu ve Çalışma Şekli
– Çalışanların Eğitimi

– Risk Değerlendirmesi

+ İŞ GÜVENLİĞİ TANIMI

– İş Kazasının Tanımı
– İş Kazası İstatistikleri
– Kazaların Oluş Sebepleri
– Güvensiz Hareketler ve Güvensiz Şartlar
– Meslek Hastalıkları

+ KİŞİSEL KORUYUCULAR

– Baret
– Gözlük
– Maske
– Emniyet Ayakkabısı
– Maske

+ UYARI İKAZLARI VE İŞARETLERİ
+ İŞ YERİNDEKİ TEHLİKELER VE ÖNLEMLER
+ ÖRNEK İŞ KAZASI İNCELEMESİ

EĞİTİM YÖNTEMİ : Eğitimiz firmanızın sektörüne özgü riskler doğrultusunda hazırlanacaktır.

EĞİTMEN KADROSU : Eğitmenler Çalışma Bakanlığından Sertifikalı İş Güvenlik Uzmanı tarafından verilecektir.

EĞİTİM SONUNCA VERİLECEK BELGE : Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.