EVDE BAKIM HİZMETLERİ

EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Yaşamın uzaması ile birlikte kronik hastalıklarda artış görülmüştür. Bu nedenle sürekli sağlık ve bakım hizmeti geliştirilmiş ve evde bakım kavramı ortaya çıkmıştır. Evde bakım hizmeti 1800’lü yıllarda ilk olarak İngiltere’de başlatılmıştır.

Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanunun 154 sayılı yönergesinde evde sağlık bakımının, halk sağlığı hemşiresinin sorumluluğunda olduğuna yer verilmiştir. Ancak halen günümüzde yeterli evde bakım hizmeti olmamakla birlikte birçok kurum ve kuruluş bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Evde bakım ve sağlık hizmetlerinde görev yapan tüm mesleklerin(hemşire, doktor, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist) mesleklerini evde bakım çatısı altında icra etmeleri için ekstra meslek aşkı ve vicdan gerektirmektedir.

Tüm meslek gruplarında zorluklar olduğu gibi evde bakım hizmetlerinde de zorluklar vardır.

Öncelik evde bakım ve sağlık hizmeti denildiğinde, hizmetin tamamının hastanın bulunduğu yerde yani evinde verilmesi bu hizmetin en zorlu tarafını oluşturmaktadır.

Evde bakım hizmeti multi disipliner (ekip çalışması) bir hizmettir.